Rapport cover - rapport 2477

Forekomst av rømt ungfisk av laks og regnbueørret i elver nær settefiskanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane våren 2017

Rapportnummer: 2477

Forfatter(e): Kambestad, M. & K. Urdal

Utgitt: 2017

Antall sider: 19

ISBN: 978-82-8308-387-3

Last ned rapport: 2477.pdf (3,42 MB)