Kaianlegg på Garnes i Bergen kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2431

Forfatter(e): Eilertsen, L., & J. Tverberg

Utgitt: 2017

Antall sider: 23

ISBN: 978-82-8308-360-6

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig