Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør i Rogaland og i Sogn og Fjordane og Hordaland s i: MD rapport 821-2017. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør – Tiltaksovervåking i 2016

Rapportnummer: 2570

Forfatter(e): Hellen, B. A.

Utgitt: 2017

Antall sider: -

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig