Rapport cover - rapport 2438

Kartlegging av forurensningskilder i fire vassdrag med elvemusling i Hordaland. Forslag til inndeling av risikosoner

Rapportnummer: 2438

Forfatter(e): Eilertsen, L., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & G.H. Johnsen

Utgitt: 2017

Antall sider: 37

ISBN: 978-82-8308-365-1

Last ned rapport: 2438.pdf (6,39 MB)