Rapport cover - rapport 2429

Kartlegging av marint naturmangfold og naturressurser med verdivurdering

Rapportnummer: 2429

Forfatter(e): Todt C., M. Eilertsen, G. H. Johnsen, B. R. Olsen & J. Tverberg

Utgitt: 2017

Antall sider: 89

ISBN: 978-82-8308-358-3

Last ned rapport: 2429.pdf (8,78 MB)