Rapport cover - rapport 2525

Konsekvensutgreiing for ny oppdrettslokalitet Alstein i Randaberg kommune. Marint naturmangfald, naturressursar og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2525

Forfatter(e): Olsen, B.R. & Eilertsen, M.

Utgitt: 2017

Antall sider: 35

ISBN: 978-82-8308-406-1

Last ned rapport: 2525.pdf (2,73 MB)