Rapport cover - rapport 2422

Konsekvensutgreiing for oppdrettslokalitet Gissøysundet, lok.nr. 11530 i Bømlo kommune. Marint naturmangfald, naturressursar og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2422

Forfatter(e): Eilertsen, M & Olsen, Br

Utgitt: 2017

Antall sider: 34

ISBN: 978-82-8308-351-4

Last ned rapport: 2422.pdf (4,42 MB)