Rapport cover - rapport 2454

Konsekvensutgreiing for oppdrettslokalitet Hesbygrunnen lok.nr. 22596 i Finnøy kommune. Marint naturmangfald, naturressursar og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2454

Forfatter(e): Eilertsen, M & B. R. Olsen

Utgitt: 2017

Antall sider: 33

ISBN: 978-82-8308-371-2

Last ned rapport: 2454.pdf (2,89 MB)