Rapport cover - rapport 2484

Konsekvensutgreiing for oppdrettslokalitet Hidlekjerringa lok.nr. 33797 i Strand kommune. Marint naturmangfald, naturressursar og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2484

Forfatter(e): Olsen, B.R. & Eilertsen, M.

Utgitt: 2017

Antall sider: 37

ISBN: 978-82-8308-390-3

Last ned rapport: 2484.pdf (3,17 MB)