Rapport cover - rapport 2443

Konsekvensutgreiing for oppdrettslokalitet Jørstadskjæra lok.nr. 30036 i Finnøy kommune. Marint naturmangfald, naturressursar og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2443

Forfatter(e): Eilertsen, M & B. R. Olsen

Utgitt: 2017

Antall sider: 33

ISBN: 978-82-8308-370-5

Last ned rapport: 2443.pdf (4,60 MB)