Rapport cover - rapport 2524

Konsekvensutgreiing for oppdrettslokalitet Kalhag lok.nr. 13220 i Strand kommune. Marint naturmangfald, naturressursar og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2524

Forfatter(e): Olsen, B.R. & Eilertsen, M.

Utgitt: 2017

Antall sider: 38

ISBN: 978-82-8308-405-4

Last ned rapport: 2524.pdf (2,32 MB)