Rapport cover - rapport 2424

Konsekvensutgreiing for oppdrettslokalitet Låva lok.nr. 19355 i Finnøy kommune. Marint naturmangfald, naturressursar og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2424

Forfatter(e): Eilertsen, M & Olsen, Br

Utgitt: 2017

Antall sider: 31

ISBN: 978-82-8308-353-8

Last ned rapport: 2424.pdf (2,24 MB)