Rapport cover - rapport 2476

Konsekvensutgreiing for oppdrettslokalitet Prestholmane lok.nr. 11972 i Finnøy kommune. Marint naturmangfald, naturressursar og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2476

Forfatter(e): Olsen, B.R. & Eilertsen, M.

Utgitt: 2017

Antall sider: 38

ISBN: 978-82-8308-386-6

Last ned rapport: 2476.pdf (2,57 MB)