Rapport cover - rapport 2423

Konsekvensutgreiing for oppdrettslokalitet Sølvøyane, lok.nr.13032 i Bømlo kommune. Marint naturmangfald, naturressursar og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2423

Forfatter(e): Eilertsen, M & Olsen, Br

Utgitt: 2017

Antall sider: 29

ISBN: 978-82-8308-352-1

Last ned rapport: 2423.pdf (2,11 MB)