Rapport cover - rapport 2361

Konsekvensutredning for Offerdal kraftverk, Årdal kommune. Fagtema: Ferskvannsøkologi

Rapportnummer: 2361

Forfatter(e): Hellen, B.A., G.H. Johnsen & S. Kålås

Utgitt: 2017

Antall sider: 41

ISBN: 978-82-8308-319-4

Last ned rapport: 2361.pdf (1,07 MB)