Rapport cover - rapport 2473

Landbasert anlegg for produksjon av laksefisk på Årskog i Fitjar kommune. Førehandsgransking av resipient

Rapportnummer: 2473

Forfatter(e): Furset, T.T. & C. Todt

Utgitt: 2017

Antall sider: 34

ISBN: 978-82-8308-383-5

Last ned rapport: 2473.pdf (2,47 MB)