Rapport cover - rapport 2563

Næringsområde på Nikøy i Bulandet, Askvoll kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfald, naturressursar, samt nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2563

Forfatter(e): Todt C., B. Rydland Olsen, L. Eilertsen & M. Eilertsen

Utgitt: 2017

Antall sider: 35

ISBN: 978-82-8308-427-6

Last ned rapport: 2563.pdf (4,63 MB)