Rapport cover - rapport 2430

Ny E16 og jernbane Arna – Stanghelle. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2430

Forfatter(e): Todt, C., G.H. Johnsen & M. Eilertsen

Utgitt: 2017

Antall sider: 66

ISBN: 978-82-8308-359-0

Last ned rapport: 2430.pdf (5,46 MB)