Ny veg Måseide-Vedde-Gåseid med undersjøisk tunnel under Borgundfjorden i Sula og Ålesund kommunar, Møre og Romsdal. Konsekvensutgreiing for naturmangfald

Rapportnummer: 2471

Forfatter(e): Eilertsen, L., Eilertsen M. & O.K. Spikkeland

Utgitt: 2017

Antall sider: 54

ISBN: 978-82-8308-382-8

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig