Oppdrettslokalitet Dale II i Rennesøy kommune, november 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2558

Forfatter(e): Økland, I.E.

Utgitt: 2017

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig