Oppdrettslokalitet Djupelege i Høyanger, september 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2540

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

Utgitt: 2017

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig