Oppdrettslokalitet Dyrholmen Øst i Fitjar kommune, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona, B- gransking

Rapportnummer: 2356

Forfatter(e): Sikveland, E. S.

Utgitt: 2017

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig