Oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam herad, november 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2547

Forfatter(e): Økland, I.E.

Utgitt: 2017

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig