Rapport cover - rapport 2567

Oppdrettslokalitet Eikeilen i Øygarden kommune, august 2017. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2567

Forfatter(e): Økland, I. E., E. Brekke, L. Ohnheiser & C. Todt

Utgitt: 2017

Antall sider: 31

ISBN: 978-82-8308-430-6

Last ned rapport: 2567.pdf (1,77 MB)