Oppdrettslokalitet Gjerdeviksflua i Fusa kommune, desember 2016. Miljøovervaking av anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2381

Forfatter(e): Sikveland, E. S.

Utgitt: 2017

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig