Oppdrettslokalitet Grisholmsundet i Fedje kommune, mars 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2410

Forfatter(e): Olsen, B.R & B. Tveranger

Utgitt: 2017

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig