Oppdrettslokalitet Håvikvågen S i Fusa, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-

Rapportnummer: 2358

Forfatter(e): Wathne, I.

Utgitt: 2017

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig