Oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-

Rapportnummer: 2371

Forfatter(e): Wathne, I.

Utgitt: 2017

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig