Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune, april 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2446

Forfatter(e): Bergum, H.O.T.

Utgitt: 2017

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig