Oppdrettslokalitet Kjeahola i Finnøy kommune, august 2017.Mijløovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2508

Forfatter(e): Økland, I. E.

Utgitt: 2017

Antall sider: 26

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig