Oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, september 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2513

Forfatter(e): Økland, I. E.

Utgitt: 2017

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig