Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, april 2017. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2544

Forfatter(e): Furset, T.T.

Utgitt: 2017

Antall sider: 39

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig