Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, august 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2512

Forfatter(e): Økland, I. E.

Utgitt: 2017

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig