Oppdrettslokalitet Ljonesbjørgene i Kvam herad, oktober 2016. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2461

Forfatter(e): Tverberg, J & C Todt

Utgitt: 2017

Antall sider: 29

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig