Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, desember 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2376

Forfatter(e): Wathne, I. & J. Tverberg

Utgitt: 2017

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig