Oppdrettslokalitet Nystølvågen i Fusa kommune, august 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2510

Forfatter(e): Økland, I. E. & E. Brekke

Utgitt: 2017

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig