Oppdrettslokalitet Nystølvågen II i Fusa kommune, oktober 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2384

Forfatter(e): Brekke, E. & I. Wathne

Utgitt: 2017

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig