Oppdrettslokalitet Ospeneset i Lindås, januar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B- gransking

Rapportnummer: 2386

Forfatter(e): Wathne, I.

Utgitt: 2017

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig