Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, mai 2017.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2485

Forfatter(e): Bergum H. O. T.

Utgitt: 2017

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig