Oppdrettslokalitet Skreda i Solund kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2549

Forfatter(e): Økland, I. E., C. Todt, L. Ohnheiser & E. Brekke.

Utgitt: 2017

Antall sider: 37

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig