Rapport cover - rapport 2518

Oppdrettslokalitet ved Utsira i Utsira kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2518

Forfatter(e): Økland, I.E. & M. Eilertsen

Utgitt: 2017

Antall sider: 48

ISBN: 978-82-8308-403-0

Last ned rapport: 2518.pdf (4,19 MB)