Oppdrettslokaliteten Ådnekvamme i Masfjorden kommune, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2419

Forfatter(e): Wathne, I & J. Tverberg

Utgitt: 2017

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig