Oppdrettslokaliteten Hisdal i Kvinnherad, mai 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2447

Forfatter(e): Sikveland, S.E.

Utgitt: 2017

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig