Oppdrettslokaliteten Høysteinen i Kvinnherad, august 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2500

Forfatter(e): Sikveland, S. E.

Utgitt: 2017

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig