Oppdrettslokaliteten Kobbavika i Finnøy. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2479

Forfatter(e): Furset, T.T. & C. Todt

Utgitt: 2017

Antall sider: 38

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig