Oppdrettslokaliteten Leirvika i Masfjorden kommune, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2420

Forfatter(e): Wathne, I & B. Tveranger

Utgitt: 2017

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig