Oppdrettslokaliteten Munkholmen i Tysvær, juli 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2496

Forfatter(e): Sikveland, S. E.

Utgitt: 2017

Antall sider: 24

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig