Oppdrettslokaliteten Skåtholmen i Fusa, desember 2016. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2364

Forfatter(e): Sikveland, E. S.

Utgitt: 2017

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig