Oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, mars 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2416

Forfatter(e): Wathne, I., B. R. Olsen & J. Tverberg

Utgitt: 2017

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig