Oppdrettslokalitetten Alsåkervik i Kvinnherad, april 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2437

Forfatter(e): Wathne, I, & T. T. Furset

Utgitt: 2017

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig